Odstranění graffity speciální chemií

Odstranění graffiti v Praze – Řepích

Odstranění graffiti v Praze – Řepích

Odstranění graffiti v Praze – Řepích

Odstranění grafitů Praha a provedení antigrafitového nástřiku Praha provádíme pro tohoto našeho významného zákazníka po celé Praze a České Republice. Tento náš významný zákazník má velmi kvalitně propracovanou správu objektů a proto má také téměř všude své budovy ošetřeny antigrafitovou ochranou. V jeho portfóliu nemovitostí se ještě nalézají objekty, které i v Praze antigrafitovou ochranu  nanesenu nemají. Proto jsme byli nuceni postupovat jako v případe jiných budov a objektů v Praze, které antigrafitovou ochranu v Praze nemají. U tohoto odstraňování grafiti a tagů Praha jsme také lokálně opravovali fasádu, provedli jsme zpevnění fasády penetračním náterěm a nakonec jsme na této fasádě provedli malbu fasády ve dvou vrstvách Praha. Malba fasády Praha ve dvou vrstvách. Před tímto finálním krokem jsme ovšem odstranili graffiti na této budově v Praze tak, že jsme tyto graffiti na tomto objektu v Praze zeslabili na největší možnou míru, abychom takto odstraněné graffiti na této budově v Praze dokázali přemalovat. Ze zkušenosti odstraňování grafiti Praha víme, že pokud bychom grafiti na této budově v Praze neodstranili na nejvyšší možnou míru, grafity by se nám nepovedlo přemalovat a provést výmalbu ani tak kvalitní barvou, jako je Weber Terranova ve dvou vrstvách. Na takto odstraněné graffiti na tomto objektu v Praze, na takto provedenou malbu fasádní barvou Weber Terranova, jsme aplikovali antigrafitový nátěr a nástřik Praha ve třech vrstvách.

Více informací o naší společnosti a o odstranění graffiti najdete  >ZDE<